Volonteri

Volonteri su ljudi koji svoje vreme, znanje i energiju daju u neku aktivnost bez materijalne nadoknade.

Volonteri predstavljaju stub rada Plavog telefona. Bez njihovog angažovanja, vremena koje odvajaju, želje da uče i da se sami razvijaju Plavi telefon bi bio nemoćan da odgovori na potrebe mališana i da bude tu za njih na ovaj način.

Ko su volonteri Plavog telefona?

Volonteri Plavog telefona su mladi ljudi koji prvenstveno žele da pomogu djeci, da budu tu za njih i da im pruže najbolje od sebe. Uslov je da su studenti ili diplomirani stručnjaci humanističkih ili srodnih nauka i da su ljudi koji žele da se razvijaju, da usavršavaju svoje komunikacijske vještine i da uče iz svojih grešaka.

Šta volonteri dobijaju od volontiranja na Plavom telefonu?

Volonteri prvenstveno dobijaju mogućnost da pomognu djeci i da budu tu za njih kroz razgovor, podršku koju im pružaju i savjete kako da riješe probleme koje imaju i kako da se postave u situacijama u kojima se nalaze.

Dobijaju mogućnost i da na koristan način provedu svoje slobodno vreme kao i da dobiju korisno iskustvo savjetodavnog rada na telefonu.

Volonteri dobijaju mogućnost da uče, razvijaju se, bolje da razumiju sebe, djecu i ljude oko njih, da razvijaju komunikacijske i savjetodavne veštine, da nauče da aktivno slušaju, asertivno se izražavaju i na konstruktivan način rješavaju konflikte.

Svaki volonter prolazi obuku prije početka rada na Plavom telefonu. Obuka se sastoji iz dvije edukacije. Prva edukacija je o osnovama savjetodavnog rada na telefonu za djecu koja su žrtve i svjedoci nasilja i ona traje 12 sati i u zavisnosti od dogovora se održava u vidu dvodnevne edukacije ili po 3 sata dva puta nedeljno. Drugi dio obuke se sastoji iz asertivnog treninga i prilikom svakog susreta -vježbanja poziva. Asertivni trening traje 18 sati, a ukupno trajanje drugog dijela obuke je 24 sata. Trening se održava dva puta nedeljno po 3 sata. Volonteri dobijaju sertifikat da su prošli asertivni trening.

U toku obuke, volonter počinje sa volontiranjem na Plavom telefonu ali pod mentorstvom starijeg volontera, dok ne prođe kompletnu obuku, sasluša poziv koji vodi stariji volonter i pod mentorstvom starijeg volontera se javi na poziv. Nakon toga volonter postaje punopravni član tima Plavog telefona.

Nakon obuke volonteri prisustvuju supervizijama koje se organizuju tri puta mjesečno. Na supervizijama volonteri dobijaju podršku u radu, mogućnost da izraze svoje emocije i nedoumice u vezi sa pozivima i da nastave da uče putem vježbanja poziva i obrađivanja tema koji su relevantne za rad na telefonu.

Volonteri pored sertifikata o asertivnom treningu, dobijaju i potvrdu o volontiranju za definisani period.

Edukaciju i supervizije drži Snežana Jondža, koordinatorica rada Plavog telefona, diplomirani psiholog i savjetnik u superviziji Transakcione analize koja je sertifikovani trener asertivne komunikacije.

Šta volonter treba da pruži Plavom telefonu?

Od volontera očekujemo da se na odgovoran i savjestan način odnosi prema obavljanju volonterskih aktivnosti, dolazak u dogovoreno vreme, domišljatost i strpljenje u razgovoru sa pozivaocima, primjena tehnika razgovora usvojenih edukacijom, poštovanje Politike o zaštiti djeteta Udruženja Nova generacija, vođenje urednih evidencija poziva i prisustvovanje redovnim supervizijskim sastancima.

Dužina volonterkog angažmana: Minimalno 9 mjeseci od početka obuke

Volonterske aktivnosti:

4 sata sedmično, na osnovu unapred napravljenog volonterskog rasporeda, u dogovorenom terminu volonter/volonterka dolazi u prostorije Udruženja i angažuje se na odgovaranju na pozive na savetodavnoj liniji + prisustvovanje supervizijama maksimalno 6 sati mjesečno.

Volonteri/volonterke daju savjete i smjernice djeci, roditeljima i stručnjacima vezano za navedenu problematiku.

Kako postati dio tima Plavog telefona?

Prijavu za volontere možete preuzeti u sljedećim formatima:  i .
Uredno popunjenu i potpisanu prijavu nam možete dostaviti:

- lično na adresu Njegoševa 23, 78000, Banjaluka, BIH
- faksom na 051 927 242
- poštom na adresu Njegoševa 23, 78000, Banjaluka, BIH

- Poslati e-mailom na adresu snezana.jondza@novageneracija.org

U slučaju bilo kakvih nedoumica, javite se e-mailom na snezana.jondza@novageneracija.org i opišite problem.


Nakon dobijene prijave ćemo Vam se obratiti putem maila i obevestiti Vas kada će biti naredna obuka i intervju.

Utisci volontera sa Plavog telefona..

Sve ono što sam učio na fakultetu, Plavi telefon mi je omogućio da primjenim u praksi. Ne samo to, već i da unaprijedim svoja znanja i rekao bih da me je volontiranje na telefonu usmjerilo u savjetovanje kao jedan dio mog profesionalnog angažmana. Smatram da je ovakva linija neophodna i kao savjetodavna i kao linija za anonimno prijavljivanje nasilja, zbog toga sto su naši korisnici djeca i mladi do 18 godina, najčešće adolescenti, kojima je lakše da razgovaraju o njihovim problemima sa nekim ko im je blizak godinama i ko bi ih mogao bolje razumjeti baš zbog toga sto su volonteri mladi ljudi koji su nedavno prolazili kroz gotovo iste probleme koji sada njih muče. Iskustvo u savjetodavnom radu, kao i timski rad i lijepe uspomene su samo dio od stvari koje ću pamtiti i koristiti dalje u svom budućem radu.
Aleksandar Jerinić.

Ekipi Plavog telefona pridružila sam se sa željom da naučim nešto novo, i da dio svog slobodnog vremena provedem na jedan plemenitiji način, volontirajući. Tada nisam znala da ću za malo slobodnog vremena koje ulažem, dobiti mnogo, mnogo više. Od samog početka dopala mi se topla, prijateljska atmosfera u koju sam se, čini mi se, veoma lijepo uklopila. Za kratko vrijeme naučila sam mnogo novih stvari, radila na sebi, upoznala mnogo novih ljudi. Nakon 10 mjeseci i dalje učim, ljudi koje upoznajem postaju mi prijatelji, i naša mreža se polako širi. Volontiranje na Plavom telefonu je više nego uzbudljivo, jer se svakodnevno susrećemo sa nečim novim i zanimljivim. Nadam se da će Plavi telefon prosiriti svoju oblast djelovanja, a djeca ( ali i svi drugi ) prepoznati ovo mjesto kao sigurno, toplo i prijteljsko, kako ga i sama dozivljavam. :-)

Jelena Jaćimović

Kao studentu jedne humanističke nauke - psihologije, Plavi telefon mi je pružio priliku da započnem rad na mom stručnom usavršavanju u oblasti savjetodavnog rada sa djecom, koji se ne nudi kroz redovni studij. Znanja i vještine koje se steknu kroz edukaciju i rad na liniju pružaju čvrst temelj za bilo koji dalji rad u oblasti savjetovanja, i kroz rad na liniji, lični razvoj je nezaobilazan!!! Ako mi ne vjerujete, probajte :)

Ognjen.

Zahvaljujući volontiranju na Plavom telefonu unaprijedila sam svoje vještine koje su neophodne za uspešnu komunikaciju sa drugim ljudima. Ali, istakla bih jednu stvar i ono što je, po meni, najvažnije, a to je sposobnost slušanja. Učiš da slušaš, da zaista slušaš! Koliko god to čudno zvučalo. Ali, ne biste vjerovali kolika je snaga tog umijeća! Pored toga, meni kao studentu Pedagogije, rad na Plavom telefonu omogućio je osposobljavanje za vođenje savjetodavnog razgovora, što je od neopisivog značaja za pedagoški rad. Sjajan tim vođen energičnim i pozitivnim stručnjacima, mnogo životnih lekcija, rast bića u svakom pogledu, bez prepreka i ustručavanja, uz maksimalno prihvatanje svakog pojedinca, volontiranje na Plavom telefonu omogućuje napredovanje ličnosti! 

Edukacija novih volontera

Edukacija novih volontera se održava jednom do dva puta godišnje. Za prijavu za volontiranje, popunite upitnik i pošaljite na e-mail adresu snezana.jondza(at)novageneracijaorg. Kada bude prva nova edukacija, svi koji su se prijavili će biti pozvani putem maila na intervju, nakon kojeg svi oni koji prođu intervju će započeti sa edukacijom.

Facebook