Savjeti za uspješno učenje

U dobi ste u kojoj imate zvanje koje niste sami mogli izabrati, imate „posao“ učenika, što znači utvrđeno vrijeme koje trebate provesti u školi, a potom trebate puno vremena posvetiti pisanju zadaće, seminarskih radova, referata i zadataka. Budete li svoj „posao“ shvatali ozbiljno, i izvršavali ga redovno i valjano, trebate samo sa vremena na vrijeme uložiti malo više truda za neku težu lekciju ili rad. Odredite prioritete, razvijte navike i rasporedite vrijeme. Na taj način učenje će postati pravo zadovoljstvo a uspjeh uistinu neće izostati.

Šta misliš koja je tajna uspješnih učenika? Oni su razvili radnu naviku.

Kako da razvijem radnu naviku?

1.Motiviši sam/sama sebe:

Riječ motivacija dolazi od latinske riječi movere što znači kretati se. A šta ti želiš pokrenuti i kuda? Da li učiš zbog sebe ili zato što su ti roditelji naredili? Šta misliš kolika je važnost učenja? Važno je da pronađeš u sebi razlog zbog kojeg treba da učiš, taj razlog će biti tvoja unutrašnja motivacija koja će dovesti do uspjeha.

2.Ojačaj samopouzdanje:

Rečenice kao „ja to ne mogu“, „nikada neću uspjeti“ i „to me ne zanima“ odmah izbaci iz svog rječnika i zamijeni ih sa „Ja to mogu, uspjeću, i naćiću i nešto meni zanimljivo iz ovog predmeta“. Bitno je shvatiti da i kada nešto ne smatramo zanimljivim, to ipak predstavlja dio puta do cilja, a cilj je uspjeh!

3.Postavi dostižne i realne ciljeve:

Nikola ima velikih problema sa engleskim jezikom.Analizom njegovog slučaja došli smo do sledećih zaključaka: jedinica koju je dobio na kraju poslednjeg polugodišta djelovala je na njega demotivirajuće. Čitavo polugodište je strijepio kad će ga nastavnica prozvati. Ni gramatiku ni usvajanje novih riječi nije učio već dugo. I počeo je misliti da ga profesorica već smatra lošim učenikom, te mu je sada postalo i svejedno. Ali, Nikola se odjednom promijenio, nastavnica se pozitivno iznenadila i niko nije znao kako je došlo do te promjene. Nikola je svojom voljom odlučio da nešto promijeni, a to je najvažnije! Postavio je sebi ciljeve:

Dnevni cilj svakodnevno se baviti engleskim jezikom najmanje sat vremena

Kratkoročni cilj iz sledećeg kontrolnog dobiti trojku

Dugoročni cilj na kraju polugodišta imati sve ocjene veće od dvojke iz engleskog

Postavi i ti svoje ciljeve!

4.Napravi plan rada i pridržavaj ga se :

Plan rada znači da si organizovao/la svoje vrijeme za učenje, a dobra organizacija je već pola puta do uspjeha! Možeš sam/sama napraviti plan rada, a naš primjer izgleda ovako:


PONEDELJAK

Uraditi zadaću iz matematike

Prevesti lekciju iz engleskog

Odmor

Naučiti zadnju lekciju iz istorije

5.Nagradi se: Nakon uspješno obavljenog plana, slušaj omiljenu muziku, otidji u šetnju, počni čitati neku knjigu, ili jednostavno pohvali sam/sama sebe !

6.Ne srami se tražiti pomoć:

Ukoliko ti nešto nije jasno nastavnici su tu da ti objasne.Možeš i potražiti savjet ili pomoć od druga iz razreda, ali i otići u školsku biblioteku da potražiš dodatnu literaturu.Bitno je da razumiješ ono što učiš.

7.Slušaj na času:

Prati redovno nastavu i slušaj šta nastavnik priča.Ako pomno pratiš njegove riječi imaćeš manje posla kod kuće jer ćeš već na času naučiti određeni dio gradiva.

Facebook