Možeš da pozoveš Plavi telefon ukoliko se nađeš u bilo kojoj situaciji u kojoj ti je teško da do rješenja dođeš samostalno, ukoliko ti je potreban savjet ili informacija za bilo koju nedoumicu, pitanje ili problem i ukoliko imaš potrebu da podijeliš neko iskustvo koje ti nije bilo prijatno i ne znaš kome da se obratiš.

Ako imaš probleme u školi...

 • Ako te neko vrijeđa ili naziva pogrdnim imenima
 • Ako te neko udara ili tuče
 • Ako neko uzima tvoje stvari bez tvoje dozvole
 • Ako ti neko prijeti ili te zastrašuje
 • Ako te neko dodiruje po intimnim dijelovima tijela ili traži da ti nekoga dodiruješ po intimnim dijelovima tijela
 • Ako te neko tjera da radiš nešto protiv svoje volje (da nekog povrijediš, da uzimaš alkohol ili drogu, da lažeš, da kradeš, da učestvuješ u destruktivnim radnjama, da nekoga vrijeđaš itd.)
 • I bilo koja druga situacija sa vršnjacima ili odraslima u školi zbog koje se osjećaš loše ili koja te zbunjuje i ne znaš kako da odreaguješ
 • Ako imaš probleme u porodici...

 • Ako te neko od članova porodice vrijeđa ili naziva pogrdnim imenima
 • Ako te neko od članova porodice udara ili tuče
 • Ako neko u tvojoj porodici tuče drugog člana porodice i ti tome prisustvuješ ili to slušaš
 • Ako neko od članova dodiruje ili radi nešto drugom članu porodice protiv njegove volje a ti tome prisustvuješ
 • Ako te neko zaključava u sobu
 • Ako te neko ostavlja u kući a to te plaši
 • Ako ti ne daju da jedeš i/ili piješ vode duži vremenski period
 • Ako te neko dodiruje po intimnim dijelovima tijela ili te tjera da ti nekoga dodiruješ po intimnim dijelovima tijela
 • Ako ne znaš na koji način da razgovaraš sa svojim ukućanima
 • Ako te neko iz porodice tjera da radiš nešto protiv tvoje volje (da nekog povrijediš, da uzimaš alkohol ili drogu, da lažeš, da kradeš, da učestvuješ u destruktivnim radnjama, da prosiš, da nekoga vrijeđaš itd.)
 • Ako neko od ukućana čini nešto zbog čega se ti osjećaš loše
 • Ako imaš probleme na ulici ili na internetu...

 • Ako te neko vrijeđa ili naziva pogrdnim imenima na ulici ili na internetu
 • Ako te neko udara ili tuče
 • Ako ti neko prijeti ili te zastrašuje na ulici ili na internetu
 • Ako te neko dodiruje po intimnim dijelovima tijela ili traži od tebe da ti nekoga dodiruješ po intimnim dijelovima tijela
 • Ako te neko tjera da radiš nešto protiv tvoje volje (da nekog povrijediš, da uzimaš alkohol ili drogu, da lažeš, da kradeš, da učestvuješ u destruktivnim radnjama, da nekoga vrijeđaš itd.)
 • Ako te neko tjera da se slikaš protiv tvoje volje
 • Ako ti neko traži da pošalješ ili postaviš svoju fotografiju na internetu na kojoj se vide intimni dijelovi tvoga tijela
 • Ako prisustvuješ situaciji kada neko tuče, vrijeđa, neprikladno dodiruje ili tjera nekog drugog da radi neke stvari protiv svoje volje
 • I bilo koja druga situacija zbog koje se osjećaš loše i o kojoj imaš potrebu da porazgovaraš
 • Ne treba svaka tajna da ostane tajna

  Ovo su samo neke od situacija u kojima se možeš naći, a koje nisu u redu i o kojima ne treba da ćutiš! Važno je da znaš i da neke tajne ne treba da ostanu tajne. Ako ti je neko učinio nešto protiv tvoje volje i tražio od tebe da obećaš da će to biti vaša tajna to NIJE U REDU!!! Takvu tajnu ne treba da čuvaš!