O UDRUŽENJU "NOVA GENERACIJA"

Plavi telefon je usluga udruženja „Nova generacija“ iz Banjaluke.  Udruženje „Nova generacija“ je nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje socijalnih radnika i drugih profesionalaca u oblasti socijalnih djelatnosti.

Udruženje je nastalo 2004. godine kao projekat Unije studenata socijalnog rada Univerziteta u Banjaluci. Glavna ideja je bila da diplomirani studenti nastave svoje dobrotvorne aktivnosti u Udruženju koje je prirodni nastavak njihovih volonterskih aktivnosti tokom perioda studiranja. U to vrijeme, na teritoriji Grada Banja Luka nije postojalo niti jedno aktivno strukovno udruženje socijalnih radnika, te je grupa mladih socijalnih radnika, podržana od strane nekoliko starijih kolega i profesora, osnovala nevladinu organizaciju koja će se kasnije profilisati u udruženje koje se primarno bavi zaštitom i unapređenjem prava djeteta.

„Nova Generacija“ je u maju 2011. godine potpisala sporazum sa Fakultetom političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci o obavljanju prakse studenata socijalnog rada u Dnevnom centru za djecu ulice i Dnevnom centru za djecu žrtve porodičnog nasilja.

NAŠA VIZIJA

Svako dijete ima pravo na srećno djetinjstvo, porodicu i dom koji mu pružaju roditelji i društvo. Svaka osoba ima pravo na život dostojan Čovjeka!

NAŠA MISIJA

Udruženje “Nova generacija” je svojim aktivnostima usmjereno na promovisanje i zaštitu ljudskih prava, prvenstveno prava djeteta, te na implementaciju programa za zaštitu ugroženih kategorija, djece i mladih. Naše aktivnosti su usmjerene na izgradnju društva koje će biti odgovorno prema svim svojim članovima, posebno djeci, kroz informisanje, edukaciju i aktivno uključivanje svih segmenata društva u procese promjene.

INFORMACIJE ZA KONTAKT

ADRESA:
Udruženje “NOVA GENERACIJA”
Njegoševa 23, Banjaluka
Bosna i Hercegovina

TELEFONI:
T: +387 (0)51 923 270
F: +387 (0)51 923 270 

IMEJL:
info@novageneracija.org

INTERNET STRANICA:
www.novageneracija.org

FEJSBUK STRANICA:
UG „Nova generacija“