SAVJETNICI PLAVOG TELEFONA

Savjetnici predstavljaju stub rada Plavog telefona. Savjetnici na Plavom telefonu svoj rad obavljaju volonterski. Volonteri su ljudi koji svoje vreme, znanje i energiju daju u neku aktivnost bez materijalne nadoknade. Bez njihovog angažovanja, vremena koje odvajaju, želje da uče i da se sami razvijaju Plavi telefon bi bio nemoćan da odgovori na potrebe djece i da bude tu za njih na ovaj način.

KO SU SAVJETNICI PLAVOG TELEFONA?

Savjetnici Plavog telefona su mladi ljudi koji prvenstveno žele da pomogu djeci, da budu tu za njih i da im pruže najbolje od sebe. Poželjno je da su studenti ili diplomirani stručnjaci humanističkih ili srodnih nauka i da su ljudi koji žele da se razvijaju, da usavršavaju svoje komunikacijske vještine i da uče iz svojih grešaka.

ŠTA SAVJETNICI DOBIJAJU OD VOLONTIRANJA NA PLAVOM TELEFONU?

Savjetnici prvenstveno dobijaju mogućnost da pomognu djeci i da budu tu za njih kroz razgovor, podršku koju im pružaju i savjete kako da riješe probleme koje imaju i kako da se postave u situacijama u kojima se nalaze. Savjetnici korisno provode svoje slobodno vrijeme stičući važno iskustvo savjetodavnog rada na telefonu. Takođe savjetnici dobijaju mogućnost da uče, razvijaju se, da bolje razumiju sebe, djecu i ljude oko sebe, da razvijaju komunikacione i savjetodavne vještine, da nauče da aktivno slušaju, da se asertivno izražavaju i da na konstruktivan način rješavaju konflikte.

Savjetnici dobijaju potvrdu o volontiranju za definisani period i sertifikat za iskustveni asertivni trening.

OBUKA SAVJETNIKA ZA RAD NA PLAVOM TELEFONU

Svaki savjetnik prolazi obuku u trajanju od 40 sati prije početka rada na Plavom telefonu. Obuka se sastoji iz dva dijela: osnove savjetodavnog rada na telefonu i iskustveni trening asertivne komunikacije. U toku obuke, savjetnik počinje sa volontiranjem na Plavom telefonu, ali pod mentorstvom starijeg savjetnika, dok ne prođe kompletnu obuku, sasluša poziv koji vodi stariji savjetnik i pod mentorstvom starijeg savjetnika se javi na poziv.

SUPERVIZIJE RADA

Nakon obuke savjetnici prisustvuju supervizijama koje se organizuju svake druge sedmice. Na supervizijama savjetnici dobijaju podršku u radu, mogućnost da izraze svoje emocije i nedoumice u vezi sa pozivima i da nastave da uče putem vježbanja poziva i obrađivanja tema koje su relevantne za rad na telefonu.

OČEKIVANJA OD SAVJETNIKA

Od savjetnika se očekuje da se na odgovoran i savjestan način odnosi prema obavljanju volonterskih aktivnosti, dolazak u dogovoreno vreme, domišljatost i strpljenje u razgovoru sa pozivaocima, primjena tehnika razgovora usvojenih edukacijom, poštovanje Politike o zaštiti djeteta Udruženja „Nova generacija“, vođenje urednih evidencija poziva i prisustvovanje redovnim supervizijskim sastancima.

DUŽINA VOLONTERKOG ANGAŽMANA:

Minimalno 9 mjeseci od početka obuke.

VOLONTERSKE AKTIVNOSTI

Savjetnici dolaze 4 sata sedmično na osnovu unaprijed napravljenog volonterskog rasporeda u prostorije udruženja i angažuju se na odgovaranju na pozive na savjetodavnoj liniji. Savjetnici prisustvuju supervizijama maksimalno 4 sata mjesečno. Savjetnici daju savjete i smjernice djeci, roditeljima i stručnjacima u vezi sa navedenom problematikom.

KAKO POSTATI DIO TIMA PLAVOG TELEFONA?

Prijavu za savjetnike volontere je moguće preuzeti u sljedećim formatima: i . Uredno popunjenu i potpisanu prijavu dostaviti:

  • lično ili poštom na adresu Njegoševa 23, 78000, Banjaluka, BIH
  • faksom na 051 923 270
  • imejlom na adresu volontiraj@novageneracija.org
 

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja volonteri se mogu obratiti na imejl volontiraj@novageneracija.org. Svi prijavljeni kandidati će putem mejla biti obaviješteni o terminu prvog narednog intervjua (i obuke), koji se obično održava dva puta godišnje.

UTISCI SAVJETNIKA SA PLAVOG TELEFONA...

Aleksandar Jerinić: Sve ono što sam učio na fakultetu, Plavi telefon mi je omogućio da primjenim u praksi. Ne samo to, već i da unaprijedim svoja znanja i rekao bih da me je volontiranje na telefonu usmjerilo u savjetovanje kao jedan dio mog profesionalnog angažmana. Smatram da je ovakva linija neophodna i kao savjetodavna i kao linija za anonimno prijavljivanje nasilja. Zbog toga što su naši korisnici djeca i mladi do 18 godina, najčešće adolescenti, kojima je lakše da razgovaraju o njihovim problemima sa nekim ko im je blizak godinama i ko bi ih mogao bolje razumjeti, odlično je što su volonteri mladi ljudi koji su nedavno prolazili kroz gotovo iste probleme koji sada njih muče. Iskustvo u savjetodavnom radu, kao i timski rad i lijepe uspomene su samo dio stvari koje ću pamtiti i koristiti u svom budućem radu.

 

Jelena Jaćimović: Ekipi Plavog telefona pridružila sam se sa željom da naučim nešto novo i da dio svog slobodnog vremena provedem na jedan plemenitiji način, volontirajući. Tada nisam znala da ću za malo slobodnog vremena koje ulažem, dobiti mnogo, mnogo više. Od samog početka dopala mi se topla, prijateljska atmosfera u koju sam se, čini mi se, veoma lijepo uklopila. Za kratko vrijeme naučila sam mnogo novih stvari, radila na sebi, upoznala mnogo novih ljudi. Nakon 10 mjeseci i dalje učim. Ljudi koje upoznajem postaju mi prijatelji i naša mreža se polako širi. Volontiranje na Plavom telefonu je više nego uzbudljivo, jer se svakodnevno susrećemo sa nečim novim i zanimljivim. Nadam se da će Plavi telefon proširiti svoju oblast djelovanja, a djeca ( ali i svi drugi ) prepoznati ovo mjesto kao sigurno, toplo i prijteljsko, kako ga i sama dozivljavam. 🙂

 

Ognjen Tadić: Kao studentu jedne humanističke nauke – psihologije, Plavi telefon mi je pružio priliku da započnem rad na mom stručnom usavršavanju u oblasti savjetodavnog rada sa djecom, koji se ne nudi kroz redovni studij. Znanja i vještine koje se steknu kroz edukaciju i rad na liniju pružaju čvrst temelj za bilo koji dalji rad u oblasti savjetovanja. Kroz rad na liniji lični razvoj je nezaobilazan!!! Ako mi ne vjerujete, probajte 🙂

 

Branka Ilić: Zahvaljujući volontiranju na Plavom telefonu unaprijedila sam svoje vještine koje su neophodne za uspešnu komunikaciju sa drugim ljudima. Ali, istakla bih jednu stvar i ono što je, po mom mišljenju, najvažnije, a to je sposobnost slušanja. Učiš da slušaš, da zaista slušaš! Koliko god to čudno zvučalo. Ali, ne biste vjerovali kolika je snaga tog umijeća! Pored toga, meni kao studentu Pedagogije, rad na Plavom telefonu omogućio je osposobljavanje za vođenje savjetodavnog razgovora, što je od neopisivog značaja za pedagoški rad. Sjajan tim vođen energičnim i pozitivnim stručnjacima, mnogo životnih lekcija, rast bića u svakom pogledu, bez prepreka i ustručavanja, uz maksimalno prihvatanje svakog pojedinca – volontiranje na Plavom telefonu omogućuje napredovanje ličnosti!