fILTER GRADOVI

fILTER USLUGE

Udruženje “NOVA GENERACIJA”

Adresa

Njegoševa 23, Banjaluka Bosna i Hercegovina

Opština / grad

Banja Luka

Telefon

387051923270

_

Tip ustanove

Dnevni centar

Djeca - korisnici usluga koje pružaju

Žrtve nasilja u porodici

Žrtve nasilja u školi

Stručne osobe

Psiholog

Psihijatar

Pedagog

Kako se dijete (roditelj/staratelj) može obratiti za pomoć

Telefonom

Email-om

Lično na adresu

Da li je usluga besplatna

DA