Šta je plavi telefon?

Plavi telefon je savjetodavna linija koja se bavi pružanjem psihološke pomoći i podrške djeci i mladima. Plavi telefon je mjesto kome možeš da se obratiš kada imaš neki problem i kada imaš potrebu da pričaš o tome kako se osjećaš i šta te muči. Osobe sa kojima ćeš razgovarati će te saslušati i biti tu za tebe te zajedno sa tobom pokušati pronaći rješenje koje je u tvom najbolje interesu.

Na početku svog rada, savjetnici Plavog telefona su telefonskim putem pružali savjete i psihološku podršku djeci samo u slučajevima nasilja i zlostvljanja. Ali, vremenom djeca su liniju prepoznala kao sigurno mjesto gdje mogu dobiti pomoć i podršku i razgovarati o različitim temama koje su im važne, te je proširen fokus sa kriznih situacija i na druge probleme za koje su djeci potrebni podrška i savjeti.

ANONIMNA LINIJA

Plavi telefon je anonimna linija što znači da ne moraš da ostaviš podatke o tome kako se zoveš, u kom gradu živiš ili bilo koje druge podatke koji se tebe tiču. Svaka osoba je slobodna da podijeli sa nama ono što ona želi i u mjeri kojoj želi. 

Takođe, putem Plavog telefona je moguća anonimna prijava nasilja. Bilo da se to nasilje dešava tebi ili nekoj drugoj osobi, putem nas možeš da prijaviš anonimno nasilje, a da se pri tome ne otkrije ko je prijavio nasilje.

BESPLATNA LINIJA

Pozivi prema Plavom telefonu su besplatni, bez obzira iz koje mreže u Bosni i Hercegovini zove, bilo fiksne ili mobilne telefonije. Jedino što je potrebno, jeste da je tvoj račun važeći.

POVJERLJIVA LINIJA

Povjerljivost znači da ono što u razgovoru podijeliš sa nama, ostaje između nas. Razgovori putem Plavog telefona se ne snimaju, dok chat prepiske ostaju sačuvane. Evidencijama razgovora imaju pristup samo savjetnici Plavog telefona i oni su zakonski dužni da štite povjerljivost informacija.

Ipak, prije povjerljivost, nama je najvažnija tvoja dobrobit i najbolji interes što znači da ukoliko sa nama podijeliš informacije da je tvoj život ugrožen, bilo da neko vrši kazneno djelo nad tobom ili da imaš namjeru i plan da sebi oduzmeš život, dužni smo sve informacije proslijediti nadležnim institucijama. Takođe, ukoliko ti ugrožavaš život druge osobe ili dijeliš sa nama plan kako ćeš drugoj osobi nauditi, takve informacije smo dužni proslijediti nadležnim insitucijama.