Internet

Maltretiranje na internetu

MALTRETIRANJE PREKO INTERNETA Maltretiranje preko interneta se dešava kad jedna ili više osoba koriste internet, imejl, onlajn igrice, poruke na mobilnom telefonu, statuse ili komentare

Pročitaj više